Dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace

| Aktuality | Občanská společnost

Pandemie COVID-19 bude mít zásadní dopad na neziskové organizace, ukázal to průzkum Nadace OSF mezi nevládními organizacemi z celé České republiky. Naprostá většina organizací se obává, že se v důsledku pandemie dostane do finančních problémů. Více než 80 % dotázaných organizací předpokládá, že nebudou schopny v blízké době zajistit nadále poskytování služeb svým klientům. To se dotkne především nejohroženějších skupin obyvatel, kterým se sníží dostupnost péče a podpory. Mnoho organizací však své aktivity v době krize orientovalo na zmírnění důsledků pandemie a pomoc lidem postiženým krizí.

Průzkumu Nadace OSF se na přelomu března / dubna zúčastnilo 346 neziskových organizací z České republiky.
V dotazníkovém šetření hodnotily dopady pandemie COVID-19 na každodenní provoz a urgentní potřeby, problémy a výzvy, kterým budou v následujících měsících čelit. Výsledky dotazníku zároveň ukázaly, jak se organizace pandemii přizpůsobily.

Výsledky průzkumu najdete ke stažení zde

Nevládní organizace v době koronaviru orientovaly své aktivity na zmírnění následků pandemie. Až 20% oslovených organizací uvedlo, že rozšířily služby a uvolnily kapacity, aby mohly začít pomáhat lidem postiženým krizí. Uvolnily své kapacity pro dobrovolnou činnost svých zaměstnanců nebo rozšířily svoji činnost, aby byly schopny pomoci i těm, kteří se v důsledku krize dostali do problémů. Jednalo se např. o finanční, právní či psychoterapeutické konzultace a poradenství. Celá řada organizací se zapojila do výroby ochranných pomůcek a osvěty. Dá se říci, že významná část neziskového sektoru do velké míry nahradila své standardní projektové aktivity poskytováním humanitární pomoci. A to i přesto, že organizace na to neměly vyčleněné prostředky a jejich vlastní projekty a programy jsou ohroženy.

Průzkum ukázal, že významná část organizací byla schopna během krize zareagovat a ze svých vlastních zdrojů začít poskytovat pomoc v mnoha různých oblastech. Často tam, kde stát selhal. Což je skvělá zpráva o české občanské společnosti. Překvapivé ale bohužel není, že mnoho organizací řeší a bude řešit finanční problémy a hodně záleží na dárcích a veřejné správě, jak flexibilně se postaví k tomu, že organizace nebyly z důvodu krize schopny naplnit své plány,” říká Robert Basch, ředitel Nadace OSF.

Pokles finančních prostředků je jedním z hlavních následků pandemie koronaviru. 64% organizací bude potřebovat finanční podporu pro překlenutí krizového období. Snížení příjmů vedoucí až k platební neschopnosti uvedlo jako zásadní problém 47 % organizací, 70% organizací uvedlo, že bude výplata mezd problémem v následujících 6 měsících, 60% se v následujících 6 měsících bojí o udržení zaměstnanců. Důvodem snížení příjmů je nejen propad ve firemním fundraisingu, ale také např. úplné zastavení vlastního sociálního podnikání nebo omezení aktivit členské základny. Povinnosti a náklady však zůstávají. Pro neziskové organizace je navíc často skoro nemožné dostat se např. ke komerčním překlenovacím úvěrům. Přesto mnoho organizací spoléhá na podporu státu – poptávka je po flexibilnějších dotačních pravidlech a rozšíření možností současně dostupných jen pro komerční subjekty – a firemních a soukromých dárců.

Třetina organizací se podle průzkumu obává, že krizový stav bude mít negativní dopad na jejich klienty. Obavy se týkají hlavně jejich ekonomické situace a psychiky a zdraví. V důsledku pandemie je navíc možné očekávat výrazné omezení sítě sociálních služeb, kterou není v tuto chvíli schopen nikdo nahradit. Z dotazníku vyplynulo, že se všechny oslovené organizace obávají, že nebudou moci nadále poskytovat pravidelné služby klientům. To může v důsledku vést k rozšíření počtu lidí, kteří se dostanou do problémů. I třeba jen díky tomu, že bez pomoci či poradenství nebudou schopni řešit třeba i jen drobné finanční problémy, které pak mohou přerůst například až v exekuce.

*Dotazník, který je základem pro průzkum, se volně šířil prostřednictvím sociálních sítí a organizace, které jej vyplnily, nepředstavují reprezentativní vzorek občanské společnosti.