FAQ: Koho podpoříme při rozvoji digitálních technologií ve prospěch společnosti?

| Aktuality | Náš stát | naše data | Nezařazené

Letos jsme se v Nadaci rozhodli zaměřit na podporu dat a digitálních technologií, které zlepšují život občanů v České republice – např. tím, že jim umožní přístup k informacím ohledně hospodaření obce, pomohou vyhledat nejlepší cyklotrasu do práce nebo najít sociálního pracovníka pro zajištění péče o prarodiče. Jinými slovy, pořádáme večer na počest otevřených dat a rozvoje občanských technologií ve prospěch společnosti – tzv. civic tech – které pomáhají posílit informovanost a služby pro občany, občanská práva a svobody a řešit společenské problémy.

V rámci večera předáme ceny za nejlepší doposud vytvořené aplikace a nejlepší nápady na digitální řešení společenského problému. Uzávěrka přihlášek do soutěží je 25. října. Nevíte, jestli jsou soutěže pro vás? Podívejte se na přehled, který jsme pro vás připravili. Stále máte otázky? Napište koordinátorovi Oldřichu Vágnerovi na oldrich.vagner@osf.cz. Rád Vám dotazy zodpoví. 

Soutěž společně otevíráme data

V 8. ročníku soutěže mohou o nejlepší aplikace soutěžit zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem. Smyslem soutěže je rozvoj a zkvalitnění neziskových a občanských služeb pro společnost a zviditelnění přínosu práce s daty, specificky pak otevřených dat a open-Source technologií prostřednictvím příkladů dobré praxe.

Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl svou aplikaci přihlásit do soutěže?

Aplikace musí být v českém jazyce, musí splňovat znaky autorského díla, musí být funkční v okamžiku přihlášení do Soutěže a minimálně 3 měsíce po jejím skončení, musí být dostupná zdarma a nekomerční. Pokud byla aplikace přihlášena do některého z předchozích ročníků Soutěže, musí se aktuální verze výrazně lišit od naposledy přihlášené verze. Podmínky jsou podrobně vysvětleny v Pravidlech soutěže zde.

Co když některé kritérium pro hodnocení aplikace nesplňuji na 100%, můžu se i tak přihlásit?

Ano, přihlášená aplikace musí plně splňovat alespoň tři z šesti uvedených kritérii: Společenský dopad, Open Source, Otevřená data, Občanská participace, Transparentnost, Dostupnost. Přičemž žádné kritérium není povinné a všechna kritéria mají stejnou váhu – Vaše aplikace tedy může vyhrát i v případě, že nesplňuje až 3 stanovená kritéria. Popis kritérií a podmínky soutěže najdete zde.

Nevyznám se v kritériích a nevím si rady s přihláškou, co mám dělat?

Kontaktujte co nejdříve koordinátora Oldřicha Vágnera (oldrich.vagner@osf.cz), rád Vám se vším poradí a pomůže se zorientovat.

Mám pocit, že moje aplikace tematicky nezapadá do žádné soutěžní kategorie. Co mám dělat?

I letos jsou kategorie velmi široce pojaté: např. do kategorie zdraví se vleze vše od roušek, po práci s daty z nemocnic či domovů pro seniory, do kategorie městská data to je vše od mobility po znečištění ovzduší ve městě a městských budgetů. V kategorii vzdělávání cílíme na projekty, které mají za cíl pomáhat společnost vzdělávat, což mohou být i projekty zacílené na zdraví nebo ochranu životního prostředí. Specifickou kategorií je pak COVID-19, do které se lze přihlásit s jakoukoli aplikací, která reaguje na náhlou situaci vyvolanou pandemií – ať už jde o zdraví, bezpečí, právní služby, různé druhy krizových situací.
Soutěžní aplikaci lze přihlásit do dvou kategorií. Pokud se Vám zdá, že se do kategorií nevejdete, ale stejně byste rádi aplikaci přihlásili, kontaktujte koordinátora Oldřicha Vágnera (oldrich.vagner@osf.cz).

Ještě aplikaci nemám úplně hotovou a vyšperkovanou, můžu se i tak přihlásit?

Ano, pokud je aplikace dokončena a uvedena ve standardní distribuci, aplikace tedy musí být funkční v době přihlášení a minimálně 3 měsíce potom. (Ne, pokud je aplikace teprve rozpracovaná.) Pokud ale váháte s přihláškou kvůli drobným úpravám, není třeba. Odborná porota je tu od toho, aby posoudila, zda aplikace splňuje podmínky soutěže.

Moje aplikace vznikla dříve, než v uplynulém roce, můžu se přesto přihlásit do letošního ročníku?

Ano, aplikace nemusí mít rok vzniku 2020. Pokud se již aplikace v minulosti soutěže zúčastnila, může letos soutěžit pouze v případě, pokud u ní došlo k nějaké výrazné změně, doplnění, či aktualizaci.

Na stojáka: Neziskovky v digi světě

Neváhejte se přihlásit, pokud máte nápad na webovou či mobilní aplikaci, návrh na otevření datových sad a jejich využití nebo zajímavý podnět pro práci s již dostupnými daty a jejich využitím. Smyslem soutěže je podpora digitalizace neziskového sektoru, občanské společnosti obecně.

Nepracuji v neziskové organizaci, ale mám nápad na veřejně prospěšnou aplikaci, můžu se přihlásit?

Ano, pokud svůj nápad rozvíjíte ve spolupráci s neziskovou organizací. (Pokud s žádnou neziskovou organizací nespolupracujete, není možné se přihlásit.)

Co to znamená obhájit si projekt “na stojáka”, co po nás budete chtít?

Nejdříve svůj nápad popište tak, abyste zaujali porotu (viz přihláška do soutěže zde).

Pokud se na základě hodnocení poroty dostanete do užšího výběru, čeká Vás příprava prezentace vašeho nápadu v délce cca 5 minut. Čím atraktivnější a nápaditější Vaše prezentace bude, tím více se zvyšuje šance, že zaujme publikum, které pro Váš projekt pak bude hlasovat. (Už jste viděli v televizi Na Stojáka od HBO? Zkuste si pár dílů pustit jako inspiraci 🙂

Jaké podmínky pro přihlášení musím splnit?

Pro přihlášení do soutěže musíte splnit tyto podmínky (viz podrobněji zde): jeden soutěžící se může zúčastnit s jednou myšlenkou či nápadem; tento nápad musí být prezentován v českém jazyce; mít neziskový charakter; pokud autorem/vlastníkem nápadu či myšlenky není nezisková organizace, musí autor/vlastník prokázat, že v dané věci spolupracuje s nekomerčním sektorem. Soutěžící se musí přihlásit nejpozději do 25. 10. 2020 23:59 hod (přihláška do souteže je k vyplnění zde.)

Musí nápad splnit všechna kritéria?

Ne, všechna kritéria naplněna být nemusí.

Nevím, k čemu by mi bylo používání digitálních technologií, můžete mi dát nějaký příklad?

Digitální technologie pomáhají zvyšovat efektivitu práce, ať už jde o individuální práci nebo práci v týmu. Digitální technologie pomáhají také zvyšovat dopad vaší činnosti. Digitální řešení má tak ambice pomoci zaručit vaší práci nebo obecně vašemu rozhodování lepší výsledky a to zcela nezávisle na vašem poli působnosti. A proto denně využíváme aplikace, které nám pomáhají se orientovat v čase a prostoru, pomáhají nám být mobilní, pracovat distančně a kolektivně i individuálně v reálném čase, umožňují nám vyhodnocovat velké soubory dat a orientovat se v problematice, kterou daná aplikace pomáhá řešit. Příklady takových aplikací uvádíme na našem webu a najdete je i níže.

Myšlenky a nápady mohou cílit na tyto tři hlavní (obecné) okruhy:

Webové a mobilní aplikace
Aplikační software, tedy takové programové vybavení, které interaguje s uživatelem. Aplikace jsou typem software, který slouží uživateli k okamžitému použití a pro různé práce a úkoly. Existují různé typy aplikací, například je můžeme dělit dle toho, pro jaký operační systém jsou určeny. (zdroj IT slovník)
Příklady najdete na našem webu: https://osf.cz/na-stojaka-neziskovky-v-digi-svete/

Otevření datových sad a jejich využití
Cílem může být konkrétní digitální řešení, které je možné pouze a za podmínky poskytnutí (otevření) konkrétních datových sad. Například došlo k otevření dat, která sbírá exekutorská komora a tím pádem k jejich využití při designu a správy “mapy exekucí“, nebo např. kosovská aplikace walk freely mapuje genderově podmíněné sexuální násilí (u nás taková data chybí) či MSF a jejich Missing maps project, kde dochází k dotváření map v místech, kde zatím kartografická práce chyběla.

Práce s daty a jejich využití
Cílem je digitální řešení, které stojí na existujících, dostupných datech nebo naopak taková data generuje. Například webová prezentace Fakta o klimatu a zpracování a vizualizace dat vztahující se ke klimatické krizi, nebo Sigurður Loftur Thorlacius (účastnil se našeho Open Data Expo 2020), který pracuje s daty a vypočítává dopady na životní prostředí v průmyslové oblasti, nebo Amensty Intl. a jejich projekt “decode Darfur”, ve kterém tvoří mapy s dopadem války (podobně jako Missing maps). Může jít ale také o řešení pomáhající FR nebo obecně donorství, například práce s databázemi a CRM.

Jakou technologickou podporu dostaneme? Musíme si za ni platit?

Pro výherce (1. místo) je garantován vstup do inkubačního procesu Česko.Digital, jehož cílem je připravit pro prezentovaný nápad zadání, které bude základem pro případnou realizaci (jako IT projekt). Taková inkubace může trvat 2-4 měsíce, poskytovaná podpora IT expertů (tj. technologická podpora) je zdarma. Z vaší strany to bude vyžadovat personální zdroje, tj. určit osobu, která bude mít vyhrazené kapacity se inkubaci projektu a spolupráci s IT odborníky věnovat. Výhercům druhé a třetí ceny budou zdarma poskytnuty konzultace z oblasti vývoje digitálních technologií.

Je nějaký časový limit, dokdy musí být aplikace hotová?

Časový limit pro realizaci aplikace není stanoven.

Mohu využít i jiné financování na vývoj své aplikace?

Ano, můžete. Financování není nijak omezeno, pouze váš projekt musí být neziskový (viz pravidla).

Kolik hodin v rámci konzultací s IT odborníky bychom mohli získat?

Umístíte-li se na 1. místě, získáte inkubaci nápadu s Česko.Digital (2-4 měsíční intenzivnější spolupráci), v případě 2. a 3. místa získáte 3x 2 hodiny konzultací (ne inkubaci), dle vlastní potřeby.

Co když se projekt i přes snahu nakonec nepodaří dotáhnout do konce?

Samotná realizace projektu není podmínkou čerpání výhry.