Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které díky mediálnímu vzdělávání září na mapě ČR. Je to i ta vaše?

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou letos nově podpoří knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti mediálního vzdělávání. Nominace na ocenění Bibliotheca inspirans jsou otevřené do 20. dubna 2022.

Dnešní rozporuplný svět nás naléhavě vyzývá psát nové a dobré scénáře naší společné budoucnosti. Na jejich psaní se aktivně podílí také síť tuzemských veřejných knihoven právě ony totiž na mapě otevřené a odolné občanské společnosti svítí jako centra vědění, setkávání a solidarity.

Knihovny a konkrétní lidé, kteří v nich pracují, vytvářejí příležitosti pro rozvoj schopností orientovat se v informačním proudu plném poznání i omylů. Zároveň s tím vytvářejí také prostor pro vzájemné porozumění mezi lidmi. A právě takové knihovny oceňuje Nadace OSF společně s Českou spořitelnou. Pracovat s informacemi je umění, vytvářet prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání je nutnost, podporovat sousedský rozvoj je radost – a knihovny tyto hodnoty naplňují ve své každodenní praxi. V roce 2022 oceňujeme knihovny, které tyto hodnoty aktivně prosazují ve svých programech i dlouhodobém směřování. 

Oceníme veřejné knihovny ve 2 kategoriích: 

a) knihovna v obci nad 50 tisíc obyvatel

b) knihovna v obci pod 50 tisíc obyvatel

Oceněné knihovny získají nadační příspěvek ve výši 20 tisíc Kč (kategorie a), resp. 10 tisíc Kč (kategorie b). V každé kategorii plánujeme ocenit 3 až 5 knihoven. 

Knihovnu lze nominovat do 20. 4. 2022 prostřednictvím online formuláře. Nominovat mohou její zaměstnanci, příznivci, pravidelní návštěvníci, příležitostní mile překvapení návštěvníci, odborníci z knihovnické branže, spolupracující lektoři vzdělávacích programů v knihovnách apod. O výběru oceněných knihoven rozhodne v průběhu května porota.

 


Leták ke stažení

Ocenění Bibliotheca inspirans navazuje na další aktivity programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, ve kterém Nadace OSF podporuje rozvoj mediálního vzdělávání v knihovnách. Máte otázku? Obraťte se na koordinátorku programu Terezu Liškovou