Civic Tech Open 2022 jako odrazový můstek k úspěšné digitální transformaci státu

| Aktuality | Náš stát | naše data

Třetí ročník Civic Tech Open se uskuteční 6. června v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Pozornost tentokrát zaměříme na chystanou digitální transformaci státní správy. O tom, jaké výhody může přinést a jaká úskalí v sobě skrývá, budeme mluvit se zástupci státu, samospráv, občanských iniciativ i byznysu. Celodenní akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Hlavním hostem bude Ivan Bartoš.

Věci se dávají do pohybu. V listopadu 2021 nová vláda ve svém programovém prohlášení digitalizaci identifikovala jako jednu ze svých priorit a pověřila ministra Ivana Bartoše, aby převzal celou agendu jakožto místopředseda vlády pro digitalizaci. Aktuálně se při Úřadu vlády ustavuje národní digitální agentura a národní digitální centrum. Před jakými výzvami nyní celá digitální agenda stojí? To bude předmětem 3. ročníku Civic Tech Open.

Hlavním hostem Civic Tech Open 2022 bude místopředseda vlády pro digitalizaci IVAN BARTOŠ, který pronese hlavní řeč. Inspiraci ze zahraničí přinese LINNAR VIIK, zakladatel estonské e-Governance Academy a poradce mnoha evropských vlád v otázkách digitalizace (v anglickém jazyce bez tlumočení).

Expertní komunita, byznys, nezisk i státní správa v jeden den na jednom místě – to je Civic Tech Open

Civic Tech Open 2022 vnímáme jako příležitost k setkání relevantních aktérů digitální transformace. Komponovaná dramaturgie dne přinese panelové debaty, prezentace i prakticky zaměřený workshop. Výsledné propojení zástupců z řad expertní komunity, byznysu, nezisku i státní správy tak bude sloužit nejen k výměně aktuálních informací, ale v rámci pracovních skupin i jako odrazový můstek k budoucí spolupráci na dílčích digitálních projektech.

Situace samospráv jako jedno z témat programu

Budeme se věnovat také situaci na úrovni samospráv nebo u skupin obyvatel se speciálními potřebami, nedostatečným přístupem k internetu či jiným typem znevýhodnění. Budeme přemýšlet, jak tyto požadavky už od počátku začleňovat do vznikající struktury českého e-governmentu, aby se nerozšiřovala digitální propast a neprohlubovaly existující nerovnosti ve společnosti.

Rozvoj digitalizace státu jako společný hlavní cíl

Naším hlavním cílem je podpořit efektivní, ale i společensky vyvážený rozvoj digitálního státu, který každému občanovi poskytne pohodlnou možnost, jak se státem komunikovat, čerpat jím poskytované služby a aktivně se zapojit do jeho fungování.

Hlasování účastníků o prioritách 

V průběhu konference proběhne hlasování účastníků o prioritách v oblasti digitalizace. Cílem hlasování je vytipovat společně s odbornou veřejností kroky, které by vláda měla realizovat v první řadě, aby se úspěšná digitální transformace státu dala do pohybu co nejrychleji. Výsledky hlasování následně předáme relevantním hráčům, kteří mají proces digitalizace na starosti. 

Partneři akce