Proč Nadace OSF vyhlašuje Novinářskou cenu?

Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace OSF si uvědomuje důležitou roli kvalitních a nezávislých novinářů, a rozhodla se proto po vzoru své sesterské organizace na Slovensku soutěž pořádat i v Česku. Přestože je v České republice každoročně novinářům udělováno několik ocenění, Novinářská cena má výjimečné postavení. Jako jediná se totiž zaměřuje na konkrétní díla. Šanci uspět má jakýkoli příspěvek publikovaný v daném roce v českém jazyce v České republice.

Jak je zaručena férová soutěž a nezávislost hodnotitelů?

Vyhlašovatel a organizátor soutěže – Nadace OSF – je nezávislou  nevládní organizací, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 25 let zkušeností a patří mezi 5 největších nadací v České republice. Samotnou soutěž zaštiťuje její Rada, která je složena ze zástupců organizátora a partnerů. Rada (na základě nominací i ze strany novinářské obce) jmenuje pro každou kategorii samostatnou porotu. Rada vždy přihlíží k možnému konfliktu zájmů. Porotci jsou proto vybíráni i z řad zahraničních odborníků, kde je konflikt zájmů nebo stranění konkrétním autorům téměř vyloučeno. Rada soutěže ani Nadace OSF jako vyhlašovatel a pořadatel nemohou výběr vítězných prací přímo ovlivnit.

Jakým způsobem jsou vybírány vítězné práce?

Pro každou kategorii Rada soutěže jmenuje nezávislou porotu. Složení porot Rada oznámí v průběhu soutěže. Každý z porotců obdrží všechny přihlášené práce v dané kategorii, které na základě jednacího řádu poroty oboduje. Na základě součtů získaných bodů je stanoveno pořadí, přičemž první tři práce porota vyhlásí jako nominanty hlavní ceny. O konečném pořadí porota rozhoduje diskuzí.

Kdo má při rozhodování poslední slovo? Rada soutěže, porotci, nebo někdo jiný?

Ve většině kategorií o umístění rozhoduje porota. Rada soutěže má roli pouze ve zvláštní Česko-slovenské ceně veřejnosti, kde na základě nominací porot ze všech kategorií vybírá finalisty za českou soutěž.  Ti se posléze společně se slovenskými finalisty utkávají v online hlasování, v němž vybírá jednoho vítěze česká a slovenská veřejnost. Rada pak dále vybírá vítěze v kategorii Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení. Nadace OSF tak nemůže přímo ovlivnit žádné z ocenění.

Jakou roli v rozhodování mají jednotliví partneři soutěže?

Partneři jsou v případě zájmu zastoupeni v Radě soutěže. Její úlohou je schvalovat pravidla soutěže (statut) a vybírat na základě odbornosti jednotlivé členy poroty s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Rada dále rozhoduje o stížnostech na průběh soutěže a o konfliktu zájmů porotců.

Jaká jsou kritéria hodnocení soutěžních příspěvků?

Příspěvky musí splňovat všechny podmínky soutěže, které jsou uvedeny ve statutu. Soutěžícím i přihlašovatelům doporučujeme, aby si před zasláním nominace celý Statut důkladně pročetli. Pokud příspěvek splní všechny formální podmínky, záleží na každém porotci, jak posoudí řemeslnou kvalitu, výjimečnost a společenský přínos díla.

Jak probíhá výběr laureátů Ceny Karla Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky?

Nominace do těchto dvou cen nejsou, oproti ostatním, otevřené veřejnosti. Výběr laureátů probíhá následovně:
1) laureáty navrhují

  • členové Rady Novinářské ceny
  • členové odborné rady Nadace Český literární fond (Lukáš Jelínek, Jana Klímová, Josef Klíma, Jiří Pehe, Martina Riebauerová, Jaroslav Veis)
  • šéfredaktoři soukromých i veřejnoprávních médií

2) na základě těchto návrhů jsou sestaveny úzké nominace
3) poté proběhne dvoukolové hlasování Rady Novinářské ceny / rady NČLF na osobním setkání