Příběhy naší pomoci

 

I muži bojují proti násilí na ženách

Liga otevřených mužů zavedla v ČR práci s násilnými osobami, která by měla přispět ke snížení výskytu domácího násilí. U nás zatím málo rozšířená metoda zvládání agrese je v zahraničí využívána při prevenci násilí v partnerských vztazích i ve…