fbpx

Příběhy naší pomoci

 

Podpora a prevence je lepší než represe

Každé dítě si zaslouží zažít ve škole přijetí a úspěch a mělo by mít možnost naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál. K tomuto cíli směřují aktivity České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Ta sdružuje neziskové…

Martin se díky stipendiu postavil na vlastní nohy

Martin Dudi pochází z Písku, z tradiční romské rodiny. Jeho rodiče žijí s dalšími třemi dětmi v bytě 1+1 na ubytovně ve vyloučené lokalitě, kam se dostali kvůli tíživé finanční situaci. Navzdory nepříznivým podmínkám Martin vystudoval…

I muži bojují proti násilí na ženách

Liga otevřených mužů zavedla v ČR práci s násilnými osobami, která by měla přispět ke snížení výskytu domácího násilí. U nás zatím málo rozšířená metoda zvládání agrese je v zahraničí využívána při prevenci násilí v partnerských vztazích i ve…