Grantová výzva Stronger Roots

Tato grantová výzva byla uzavřena.

Nadace OSF ve spolupráci s partnery a za podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) vyhlašuje grantovou výzvu programu Stronger Roots. Ve výzvě podpoříme organizace občanské společnosti a jejich sítě z České republiky, Slovenska a Maďarska ve dvou samostatných pilířích.

Pilíř 1: BUDOVÁNÍ KOMUNITY PŘÍZNIVCŮ
URČENO PRO JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Organizace mohou žádat o podporu, aby si vytvářely či posilovaly svou komunitu příznivců, dárců, dobrovolníků či partnerů.

Pilíř 2: TRANSVERZÁLNÍ SPOLUPRÁCE
URČENO PRO SÍTĚ ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Sítě (platformy, asociace, střešní organizace apod.) mohou žádat o podporu, aby oslovily různorodé aktéry z oblasti státního či veřejného sektoru, nastartovaly s nimi spolupráci či partnerství, nebo již stávající vztahy posílily.

 

Podrobné informace o tom, kdo a jak může o podporu žádat, naleznete níže v příslušné výzvě pro každý pilíř zvlášť. Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole podávají organizace pouze stručný koncept projektu. Hodnotitelé a následně hodnotící komise vyhodnotí žádosti a žadatele s nejlepšími koncepty pozvou do druhého kola, kde budou vyplňovat plnou žádost. 

Koncepty i plné žádosti se odevzdávají elektronicky společně s povinnými přílohami prostřednictvím online systému Grantys zdeÚzávěrka pro předložení konceptů v obou pilířích je 25. května 2023 ve 13:00 hod. 

Dokumenty k výzvě:

Pilíř 1: Budování komunity příznivců

Pilíř 2: Transverzální spolupráce 

Grantová výzva: Budování komunit příznivců
 
Náhled konceptu projektu: Pilíř I.
 
Grantová výzva: Transverzální spolupráce

 

 
Náhled konceptu projektu: Pilíř II.

 

 

 

 

Informační webináře

Srdečně vás zveme na informační webináře, na kterých vám blíže představíme témata grantové výzvy a shrneme hlavní podmínky, které musíte jako žadatel splnit. Na webinářích také rádi zodpovíme vaše dotazy.

Informační webinář pro žadatele v pilíři 1: Budování komunity příznivců

Záznam z webináře najdete zde.

Informační webinář pro pilíř 2: Transverzální spolupráce

Záznam z webináře je k dispozici zde. 

Individuální nebo skupinové konzultace online

Rádi zodpovíme vaše otázky na skupinových online konzultacích, telefonicky nebo po e-mailu.

Skupinové online konzultace

5. května 2023 od 13:00 – 15:00 hod. – registrujte se prosím zde.

11. května 2023 od 10:00 – 12:00 hod. – registrujte se prosím zde.

Individuální telefonické konzultace

V úterý (18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5.) od 14:00 do 16:00 hod.

Ve středu (19. 4., 10. 5., 17. 5., 24. 5.) od 9:30 do 11:30 hod.

na telefonním čísle 226 227 707

Individuální konzultace formou e-mailové komunikace budou probíhat do 18. května 2023 na adrese stronger.roots@osf.cz.

Kontaktní osoba pro konzultace
Technická podpora (databáze Grantys)

Pavlína Hořáková, koordinátorka

E-mail: stronger.roots@osf.cz

Petr Svatoš, IT Manager

E-mail: podpora.grantys@osf.cz, tel.: +420 226 227 733

Členové konsorcia programu Stronger Roots
Finanční partneři