Civic Tech Open 

Civic Tech Open je každoroční akce, která přináší příležitost pro setkávání lidí se zájmem o občanské technologie napříč sektory, aby mohli vzájemně sdílet příklady dobré praxe. V rámci panelových debat a workshopů podrobněji představujeme aktuální situaci okolo digitalizace, expertní názory, podněty, i shrnutí, kde právě jsme a kam se chceme dostat v konkrétním čase.

 

Civic Tech Open 2022

Digitální transformace

Datum: 6. červen 2022,  9:00–18:00
Místo: Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

Letos přicházíme s novým konceptem, reagujeme tak na aktuální situaci v oblasti digitální transformace státní správy v ČR. Současné politické a společenské okolnosti jsou jí příznivě nakloněny. Pět vládních stran uznalo digitalizaci státu za svou prioritu a na její nezbytnosti panuje široká shoda odborné i občanské veřejnosti. Národní plán obnovy počítá s výraznými investicemi do digitalizace.

Letošní Civic Tech Open představuje příhodnou příležitost, aby se všechny relevantní subjekty setkaly a společně diskutovaly o zásadních otázkách procesu digitalizace a aby zde nastartovaly případnou spolupráci na konkrétních digitalizačních projektech.

Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Hlavní projev bude mít Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Inspiraci ze zahraničí přinese Linnar Viik, zakladatel estonské e-Governance Academy a poradce mnoha evropských vlád v otázkách digitalizace (v anglickém jazyce bez tlumočení).

Současně jsme přesvědčeni, že digitalizace musí probíhat inkluzivně, s dostatečným přihlédnutím k těm skupinám obyvatel, které mají ztížený přístup k internetu nebo se potýkají s jiným druhem znevýhodnění. Na debatách na Civic Tech Open proto zazní i hlasy upozorňující na tento rozměr digitalizace, aby si na něj relevantní aktéři při svých plánech a strategiích zvykli pamatovat.

V průběhu konference proběhne hlasování účastníků o prioritách v oblasti digitalizace. Cílem hlasování je vytipovat společně s odbornou veřejností kroky, které by vláda měla realizovat v první řadě, aby se úspěšná digitální transformace státu dala do pohybu co nejrychleji. Výsledky hlasování následně předáme relevantním hráčům, kteří mají proces digitalizace na starosti. 

Partneři akce 
Předchozí ročníky Civic Tech Open