Open Data Expo

Pořádáme největší veletrh otevřených dat v České republice

Open Data Expo je celodenní akce zaměřená na instituce publikující otevřená data a open source a jejich uživatele z řad byznysu, akademické sféry, jiných veřejných institucí i občanů. Akce dává prostor institucím potkat se na jednom místě a debatovat o tom, jak společně vytvořit ekosystém otevřených dat, ze kterého budou profitovat všichni.

Cílem je také zprostředkovat dobrou praxi, ale i odborné rady z oblastí, které v ČR zatím nejsou důkladně podchyceny. V minulosti byli hlavními hosty mj. experti ze zahraničí, např. Emma Doyle (šéfka Data Unit National Health Service England), nebo Paul Suijkerbuijk (strůjce obratu k otevřenosti v Nizozemí). Na Expu je dostatek prostoru pro síťování a získání zpětné vazby od uživatelů jejich služeb.

Proč Open Data Expo pořádáme:

Chceme, aby v ČR fungovala svébytná komunita prosazující veřejnou správu, která:

  • je otevřená, publikuje otevřená data a umožňuje, aby s její digitální stopou mohl pracovat kdokoliv
  • je odpovědná, poskytuje občanům informace o svém fungování a rozhodovacích procesech, a ti ji díky digitalizaci můžou kontrolovat odkudkoliv
  • je interaktivní, a proto podporuje jak občanskou participaci, tak co nejjednodušší komunikaci v rámci vztahu stát a občan (nástroje jako e-volby, možnost vyřídit si věci z domova, získat přístup k informacím o vlastní osobě)

Open Data Expo nám pomáhá zesílit tlak zevnitř veřejné správy na systémovou změnu. Zvyšuje počet zástupců státní správy a samosprávy, kteří jsou ochotni změnit způsob svého myšlení a přispívat ke zlepšení kvality digitálních výstupů státu.

Proč je digitalizace důležitá:

V západním světě se digitalizace stala neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo vloni do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně. V ČR však zůstává digitalizace pouhým převedením existujících papírových procesů do elektronické podoby, příležitost pro větší transparentnost a otevřené vládnutí je nevyužitá. My ji ale chceme využít. Je to totiž i Náš stát, naše data.