Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství

Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-87110-14-0
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.
Programová oblast: Ostatní
Publikace ke stažení:

Záměrem této studie autorky Lucie Kundra bylo zmapovat, jaké jsou možnosti podpory aktivního otcovství ze strany státu využívané v různých evropských zemích a navrhnout opatření, která by mohla být zavedena v České republice. Publikaci vydala Otevřená společnost, o.p.s., vydání finančně podpořila Nadace OSF Praha.