Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Klíč k posílení Integrační politiky obcí – sociální vyloučení Romů a česká společnost

Analýza Otevřené společnosti přináší konkrétní doporučení integračních strategií. Publikace byla vytištěna v rámci projektu: Informovanost státní správy a samosprávy – klíč k posílení integrační politiky obcí, který je financován z …

Více o publikaci
Průvodce komunálními rozpočty aneb jak může informovaný občan střežit státní pokladnu

Transparency International ČR vydala průvodce pro občany, jak se informovaně a efektivně podílet na kontrole hospodaření obcí či měst. Publikace objasňuje základní aspekty fungování systému místních rozpočtů v České republice, …

Více o publikaci
Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů: realita nebo fikce?

Když člověk rozhoduje o vlastním majetku či vlastních právech a povinnostech, cítí osobně důsledky svého rozhodnutí, a je tudíž automaticky vázán osobní odpovědností. Pokud však rozhoduje o majetku cizím, svěřeném, …

Více o publikaci
Kvalita a transparentnost zadávání veřejných zakázek okresními městy v ČR

Občanské sdružení Oživení vytvořilo rozsáhlé hodnocení kvality zadávání veřejných zakázek v 71 městech na základě indikátorů informování o veřejných zakázkách a indikátorů kvality interních pravidel městských úřadů. Publikace byla vydána …

Více o publikaci
Cena dálnic I: Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí?

Souhrnná studie nevládních organizací Ekologický právní servis a Oživení hodnotí kvalitu a míru objektivity srovnávacích analýz, na jejichž základě se v ČR vedla a vede debata o přemrštěných cenách za …

Více o publikaci
Cena dálnic II: Selhání dopravních politik českého státu: analýza dopravních politik a strategií ČR

Publikace neziskových organizací Ekologický právní servis a Oživení pátrá po tom, na jakém základě a jakým procesem v České republice vznikají strategie a rozhodnutí v dopravní politice. Publikace byla vydána …

Více o publikaci
Senioři vítáni

Otevřená společnost, o.p.s. a Nadace OSF vydaly publikaci Senioři vítáni na základě stejnojmenného grantového programu, který Nadace OSF spravovala za finanční podpory Nadace České spořitelny v letech 2007 a 2008. …

Více o publikaci