Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti

Sborník z konference k situaci justice v ČR, kterou uspořádala Transparency International ČR za podpory Nadace OSF v prosinci 2008. Na konferenci vystoupili a do sborníku přispěli státní zástupci (Ivo Ištvan, Adam Bašný), soudci (Jan Vyklický), advokáti (Václav Láska, Vítězslav…

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

Jedná se o první rozsáhlý materiál zabývající se problematikou ochrany whistleblowerů, tj. oznamovatelů nezákonného jednání, v českém prostředí. Studie Transparency International ČR představuje problematiku, mapuje praxi ochrany oznamovatelů v ČR i některé významné případy, podává výsledky průzkumu k vnímání problematiky oznamovatelů v českém…

Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů

Občanské sdružení Oživení zjišťovalo, do jaké míry obce, jimž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil pokuty, řeší škody, které jim následkem protiprávního jednání jejich vlastních úředníků vznikly, a zda tyto škody po svých zaměstnancích vymáhají. Publikace byla vydána s…