Publikace

Případová studie: KASPIAN (Slovensko)

Sdružení KASPIAN se podařilo proměnit své vztahy s firmami od pouhého dárcovství v dlouhodobá a flexibilní partnerství, díky kterým zlepšili kvalitu i svých vlastních služeb. Pracovníci sdružení KASPIAN našli způsoby, které vyhovují jak jejich potřebám, tak potřebám firem, a to…

Případová studie: INEX-SDA (Česko)

Jak oživit kontakty v databázi, které organizace dříve získala, ale pak s nimi dlouho nekomunikovala? Organizace INEX-SDA, která pořádá dobrovolnické workcampy, dokázala probudit svou komunitu “spících” příznivců díky úspěšné crowdfundingové kampani během pandemie COVID-19, a dále je aktivovat tím, že…

Případová studie: Centrum paliativní péče (Česko)

Centrum paliativní péče spustilo úspěšnou crowdfundingovou kampaň na vývoj a šíření konverzační karetní hry o konci života. Díky kreativnímu přístupu a pečlivě naplánované kampani se organizaci podařilo nejen zvýšit povědomí o tomto obtížném tématu, ale i posílit svou komunitu příznivců…

Jak spolupracovat s odlišnými partnery

Každá nevládní nezisková organizace, která usiluje o určitou systémovou změnu ve společnosti, si dříve či později uvědomí, že potřebuje začít víc mluvit nebo dokonce spolupracovat s lidmi z jiného sektoru nebo prostředí. Tato příručka z dílny think-tanku Glopolis v rámci…

Budování komunit pro neziskovky

Tato příručka přináší praktické rady všem organizacím, které chtějí kolem sebe vytvářet silnou komunitu příznivců. Poradí, jaké výzkumné metody použít, abychom své příznivce lépe poznali, jak vytvořit účinnou komunikační strategii či jak uspořádat úspěšnou crowdfundingovou kampaň.

Jak Enti zachraňovali lesy

V roce 2019 byl schválen zákon, který v několika bodech významně přispívá k obnově našich lesů tak, aby byly pro příští generace zachovány zdravé a druhově pestré. Jak se to podařilo a kdo za tímto průlomovým okamžikem stojí? Lobbing za…

Stav IT v českém nezisku: výsledky výzkumu 2021

Téměř třetina neziskových organizací se setkala s kyberútokem, zároveň se ale neziskovky nebojí inovativních technologických vylepšení, jako jsou elektronické podpisy. Ty největší z nich se z hlediska přístupu k IT podobají spíše komerčním firmám. To a mnoho dalšího vyplývá z unikátního průzkumu o…

Dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace 2021

Pandemie COVID-19 má zásadní vliv na fungování neziskových organizací a poskytování služeb, ukázal to průzkum Nadace OSF, který realizovala společně s agenturou Behavio Labs zabývající se výzkumem veřejného mínění a trhu. Anketní sběr dat probíhal ve dnech 14. až 26.…