Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Novinářská práce má zásadní význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace OSF proto od roku 2010 pořádá soutěž Novinářská cena, která jednou ročně veřejně oceňuje kvalitní žurnalistické práce. Ocenění je jedinečné tím, že hodnotí konkrétní příspěvky novinářek a novinářů. Uspět tak může práce renomovaného i začínajícího autora, z velkého mediálního domu, malého regionálního titulu i nezávislé online platformy.

Česká republika si v roce 2023 na žebříčku svobody médií polepšila o 6 příček. Reportéři bez hranic hodnotili celkem 180 zemí a my se umístili na 14. místě. Stav české mediální scény je ukazatelem toho, jak se daří naší demokracii a společnosti, a péče o ni je nikdy nekončící prací. 

V Nadaci OSF od roku 2010 udílíme ocenění novinářkám a novinářům širokého spektra médií, kteří poctivě pracují s fakty a přináší kvalitní novinařinu. Ta  je nositelkou ověřených informací, ale i důležitých společenských a systémových změn – vítězné příspěvky, které hodnotí nezávislé poroty, jsou toho důkazem. 

Soutěží vzdáváme hold kvalitní novinařině, otevíráme pluralitní debatu o stavu české mediální scény a přinášíme inspiraci ze zahraničí. 

Laureátky a laureáti jednotlivých ročníků

Soutěžní kategorie

Psaná žurnalistika
  1. kategorie Nejlepší rozhovor
  2. kategorie Nejlepší reportáž
  3. kategorie Nejlepší komentář
  4. kategorie Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Audiovizuální žurnalistika
  1. kategorie Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse
  2. kategorie Nejlepší reportáž
  3. kategorie Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Online žurnalistika 
  1. kategorie Cena za inovativní online žurnalistiku
Zvláštní ceny

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura
Česko-slovenská cena veřejnosti
Cena za regionální žurnalistiku 
Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení
Cena Karla Havlíčka Borovského za významný počin v české žurnalistice (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)
Cena Novinářská křepelka pro mladé žurnalisty do 33 let (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Rada Novinářské ceny

Rada soutěže celoročně spravuje Novinářskou cenu. Vydává Statut soutěže a schvaluje jeho případné změny, jmenuje porotce a schvaluje jednací řád porot a rozhoduje o stížnostech a případném střetu zájmů. Na základě nominací porot také vybírá finalisty pro online hlasování, ve kterém čeští a slovenští občané vybírají vítěze zvláštní Česko-slovenské ceny veřejnosti. 

Jejími členy jsou zástupci jmenovaní pořádající nadací a partnery soutěže. Členství v Radě je čestné, časově neomezené a zaniká vzdáním se členství. Člena lze z Rady soutěže vyloučit za činnost neslučitelnou s posláním soutěže. Rada se schází podle potřeby a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

Martina Břeňová 

ředitelka Nadace OSF

Jeremy Druker 

výkonný ředitel
Transitions, o.s.

Majka Němcová 

Chief Operating Officer Media Development Investment Fund

Tomáš Němeček 

novinář a právník

Jan Rybář 

novinář, fotograf a spisovatel

Tým Novinářské ceny

Lucie Zubková 

koordinátorka Novinářské ceny

Markéta Prokeš 

komunikace s médii

 Partneři soutěže Novinářská cena 2022

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance