Advokační fórum

Advokační fórum Nadace OSF je unikátní program, který rozvíjí silnou demokracii, posiluje občanskou společnost a podporuje aktivní lidi tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejně prospěšné změny. Náš expertní tým organizacím občanské společnosti i jednotlivcům poskytuje odbornou podporu v podobě konzultací, mentoringu a koučinku a praktické know-how nezbytné pro kvalitní advokační práci. 

V Advokačním fóru od roku 2018 posilujeme základnu pro advokační práci v Česku. Upozorňujeme na slepá místa v systému, přinášíme inovativní řešení a podílíme se na prosazování systémových změn a jejich uvádění do praxe. Věnujeme se rozmanitým tématům – od vzdělávání přes práva lidí se zdravotním znevýhodněním až po environmentální problematiku. 

Advokační kampaně stojí na dlouhodobé mravenčí práci, která vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii. Nejdříve je třeba pojmenovat problém, jeho příčiny a důsledky, určit klíčové hráče, stanovit cíl a rozplánovat konkrétní kroky, které vedou k řešení. Každá advokační kampaň vyžaduje individuální přístup, proto organizacím občanské společnosti poskytujeme konzultace na míru.  

Úspěchy a publikace Advokačního fóra

Akademie pro Homesharing

Nadační fond Abakus od roku 2018 podporuje rozvoj komunitní sdílené péče homesharing a dlouhodobě stojí za rozvojem 8 organizací z 8 krajů napříč Českou republikou, které už ji poskytují. Vedle toho se podílí na přípravě metodiky a sbírá data s cílem mít všechny potřebné vstupy pro prosazení homesharingu na systémové úrovni. K uskutečnění tohoto záměru navázal v roce 2023 Abakus programem Akademie pro homesharing. Všech 8 organizací získává volné finanční prostředky na další rozvoj služby i zajištění kapacit v rámci týmu, tak aby se jeho vybraní členové mohli věnovat práci ve prospěch jejího ukotvení a stabilního financování ve stávajícím systému. Nedílnou součástí je série školení a workshopů, advokační konzultace a možnost poradit se s odborníky z různých oborů pod záštitou Advokačního fóra Nadace OSF.

Letní česko-slovenská škola Advokačního fóra

V roce 2023 Nadace OSF ve spolupráci s organizací VIA IURIS pořádala 1. ročník Letní česko-slovenské školy Advokačního fóra. Dvě desítky zástupkyň a zástupců české a slovenské občanské společnosti posilovaly pod vedením našich lektorek a lektorů dovednosti v prosazování veřejně prospěšných změn, komunikaci i fundraisingu.

Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti

Projekt, který byl podpořen v rámci programu Active Citizens Fund Fondů EHP a Norska 2014–2021, cílí na posílení dovednosti a schopnosti organizací občanské společnosti prosazovat veřejné zájmy a zvýšení dopadu jejich úsilí na zavedení systémových změn. Projekt také poskytuje metodologickou a strategickou podporu vytvořenou přímo na míru konkrétním organizacím, konzultace v oblasti advokační práce a podporu její udržitelnosti, komunikace a propojování napříč jednotlivými organizacemi občanské společnosti.

Tým Advokačního fóra

Olga Havlínová 

programová koordinátorka Advokačního fóra

Kristina Dědečková 

programová koordinátorka Advokačního fóra

Štěpán Drahokoupil 

programový manažer Advokačního fóra

Konzultující Advokačního fóra

Martin Ander 

konzultant
Advokačního fóra

Radoslava Krylová 

konzultantka
Advokačního fóra

Katarína Batková 

konzultantka
Advokačního fóra

Petr Machálek 

konzultant
Advokačního fóra

Věnek Bonuš 

konzultant
Advokačního fóra

Juraj Rizman 

konzultant
Advokačního fóra

Jana Smiggels Kavková 

konzultantka
Advokačního fóra

Milan Štefanec 

konzultant
Advokačního fóra

Finanční partneři 

Spolupracující partneři