Publikace Stronger Roots

Publikace na téma budování komunit příznivců

Případová studie: KASPIAN (Slovensko)

Sdružení KASPIAN se podařilo proměnit své vztahy s firmami od pouhého dárcovství v dlouhodobá a flexibilní partnerství, díky kterým zlepšili kvalitu i svých vlastních služeb. Pracovníci sdružení KASPIAN našli způsoby, které vyhovují jak jejich potřebám, tak potřebám

Více o publikaci »

Případová studie: INEX-SDA (Česko)

Jak oživit kontakty v databázi, které organizace dříve získala, ale pak s nimi dlouho nekomunikovala? Organizace INEX-SDA, která pořádá dobrovolnické workcampy, dokázala probudit svou komunitu “spících” příznivců díky úspěšné crowdfundingové kampani během pandemie COVID-19, a dále je

Více o publikaci »

Budování komunit pro neziskovky

Tato příručka přináší praktické rady všem organizacím, které chtějí kolem sebe vytvářet silnou komunitu příznivců. Poradí, jaké výzkumné metody použít, abychom své příznivce lépe poznali, jak vytvořit účinnou komunikační strategii či jak uspořádat úspěšnou crowdfundingovou

Více o publikaci »

Publikace na téma transverzální spolupráce

Jak spolupracovat s odlišnými partnery

Každá nevládní nezisková organizace, která usiluje o určitou systémovou změnu ve společnosti, si dříve či později uvědomí, že potřebuje začít víc mluvit nebo dokonce spolupracovat s lidmi z jiného sektoru nebo prostředí. Tato příručka z dílny think-tanku Glopolis

Více o publikaci »

Některé další publikace v angličtině najdete na anglické verzi webu Nadace OSF, například Shrnutí evaluace, dopadu a výsledků programu Stronger Roots v roce 2019-2022.