Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Co děláme

Nadace Open Society Fund Praha financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Zabýváme se zásadními problémy české společnosti a podporujeme aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Mezi naše klíčové programy patří:

Náš stát, naše data

Přispíváme k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům.

Vzdělání dětí a mladých lidí

Uplatňujeme rovné šance na vzdělání pro všechny děti a poskytujeme zahraniční stipendia.

Active Citizens Fund 

Podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin. 

Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku.

Nenápadný půvab demokracie

Rozšířili jsme svou činnost o projekty Jsme to my a Ruský vliv ve veřejném prostoru

V případě potřeby také reagujeme na aktuální situaci a vyhlašujeme grantové výzvy a nové projekty na témata, jež rezonují českou společností. Jsme zkušeným administrátorem firemních dárcovských fondů – v současnosti spravujeme Nadační fond Hyundai, který podporuje aktivní občany a komunitní projekty v Moravskoslezském kraji.

Open Society House 

Open Society House bude především prostor pro sdílení hodnot, jako je vzájemná tolerance v odlišnosti či úcta k pravdě. Půjde o budovu v centru Prahy, místo pro každodenní život i pro diskuzi zásadních společenských otázek.

Nic z toho bychom nedokázali bez finanční podpory dárců a jejich důvěry v naši práci.

Připojte se i vy a pomozte nám zlepšit život v naší zemi!