Rozvíjíme vlastní programy

V programech Nadace OSF rozdělujeme finanční prostředky organizacím občanské společnosti, které prosazují systémové změny na celostátní, regionální i lokální úrovni. Otevíráme opomíjená a složitá témata, pilotujeme unikátní projekty, rozvíjíme odborné know-how organizací i veřejných institucí. Přinášíme inovativní řešení a inspiraci ze zahraničí.  

Nastartovali jsme změnu

Za 30 let existence Nadace OSF jsme stáli u zrodu řady jedinečných projektů, které se zaměřují na složitá nebo opomíjená témata. Po úspěšném nastartování nadále přispívají k pozitivním společenským změnám.  

Umíme spravovat vaše finance

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance